Mamuxa Doğal Ürünler
Alışveriş Sepeti

Kullanım Şartları

Lütfen tüm bu Kullanım Şartları'nı okuyun.

Siparişinizi kabul edebilmemiz ve size daha fazla başvuruda bulunmaksızın yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapabilmemiz için, bu Kullanım Şartları'nı okumanız gerekir ki, içerdikleri her şeyin sizin istediğiniz gibi olduğundan ve hoşnut olmadığınız hiçbir şey içermediğinden emin olun.

Uygulama

 1. Bu Kullanım Şartları, sizin (müşteri veya siz) tarafından yapılan mal alımına uygulanacaktır. Biz, İngiltere ve Galler'de 15471704 numarası altında kayıtlı olan ve kayıtlı ofisi 4 RAVEN ROAD, UNIT 1C3-189, LONDON, E18 1HB adresinde bulunan MAMUXA NATURAL PRODUCTS LTD (Tedarikçi veya biz, ) şirketiyiz; e-posta adresi [email protected].
 2. Bu, malları size satış koşullarımızdır. Herhangi bir Mal sipariş ederek, bu Şartlar ve Koşullara bağlı olmayı kabul etmiş olursunuz. Herhangi bir Hizmet sipariş ederek, bu Şartlar ve Koşullara bağlı olmayı kabul etmiş olursunuz. Yalnızca bir sözleşme yapmaya uygun iseniz ve en az 18 yaşında iseniz Web Sitesinden Malları satın alabilirsiniz.
Yorum
 1. Tüketici, ticaret, işletme, zanaat veya meslek dışında kalan amaçlarla hareket eden birey anlamına gelir;
 2. Sözleşme, Malların tedariki için sizinle aramızda yapılan yasal olarak bağlayıcı anlaşmayı ifade eder;
 3. Teslim Yeri, Siparişte belirtilen, Malların tedarik edileceği Tedarikçinin iş yerleri veya diğer yer anlamına gelir;
 4. Kalıcı Ortam, bilgilerin alıcıya kişisel olarak hitap edebileceği, alıcının bilgileri bilgi amacı için yeterli bir süre boyunca gelecekte referans için erişilebilir bir şekilde saklamasını sağlayan ve saklanan bilgilerin değişmeden üretilebilmesini sağlayan kağıt veya e-posta veya başka bir ortamı ifade eder;
 5. Mallar, Web Sitesinde reklamı yapılan ve Siparişte belirtilen sayı ve tanıma sahip sizin için tedarik ettiğimiz malları ifade eder;
 6. Sipariş, Müşterinin Web Sitesinde belirlenen adım adım süreci takiben Tedarikçiden Mallar için yaptığı talebi ifade eder;
 7. Gizlilik Politikası, Web Sitesi üzerinden sizden alınan gizli ve kişisel bilgilerle nasıl ilgileneceğimizi belirleyen şartları ifade eder;
 8. Web Sitesi, Malların reklamının yapıldığı www.mamuxa.com.tr web sitemizi ifade eder.
Mallar
 1. Malların tanımı, Web Sitesi, kataloglar, broşürler veya diğer reklam formunda belirtilmiştir. Herhangi bir tanım yalnızca gösterim amaçlıdır ve tedarik edilen Malların boyut ve renginde küçük sapmalar olabilir.
 2. Özel gereksinimlerinize göre yapılan herhangi bir Malın durumunda, sağladığınız bilgi veya özelliklerin doğru olduğundan emin olmanız sizin sorumluluğunuzdadır.
 3. Web Sitesinde görünen tüm Mallar stoklarla sınırlıdır.
 4. Herhangi bir uygulanabilir yasa veya güvenlik gerekliliğine uyum sağlamak için Mallarda değişiklik yapabiliriz. Bu değişiklikleri size bildireceğiz.
Kişisel Bilgiler ve Kayıt
 1. Web Sitesini kullanmak için kayıt olduğunuzda bir kullanıcı adı ve şifre belirlemeniz gerekmektedir. Seçilen kullanıcı adı ve şifre altında yapılan tüm eylemlerden siz sorumlu kalırsınız ve kullanıcı adınızı ve şifrenizi başka kimselere açıklamamayı ve bunları gizli tutmayı taahhüt edersiniz.
 2. Tüm bilgileri Gizlilik Politikası altında kesinlikle saklı tutar ve kullanırız.
 3. Sizi e-posta veya diğer elektronik iletişim yöntemleri ve ön ödemeli posta kullanarak iletişim kurabiliriz ve siz bunu açıkça kabul edersiniz.
Satışın Temeli
 1. Web sitemizdeki Malların tanımı, Malların satışı için sözleşmesel bir teklifi oluşturmaz. Web Sitesinde bir Sipariş verildiğinde, herhangi bir nedenle bunu reddedebiliriz, ancak nedenini gecikmeksizin size söylemeye çalışırız.
 2. Sipariş süreci Web Sitesinde belirtilmiştir. Her adım, Siparişi göndermeden önce herhangi bir hatayı kontrol etmenize ve düzeltmenize olanak tanır. Sipariş sürecini doğru bir şekilde kullandığınızı kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır.
 3. Sadece sizden bir e-posta alarak Siparişi onayladığımızda (Sipariş Onayı) sipariş edilen Malların satışı için bir Sözleşme oluşturulmuş olur. Sipariş Onayı'nın tam ve doğru olduğundan emin olmalı ve herhangi bir hata olduğunda bizi derhal bilgilendirmelisiniz. Sizin tarafınızdan verilen Siparişteki herhangi bir doğruluk eksikliğinden biz sorumlu değilizdir. Bir Sipariş vererek, Sözleşmenin onayını, içinde tüm bilgilerin bulunduğu bir e-posta ile size vermemizi kabul etmiş olursunuz (yani Sipariş Onayı). Sözleşme yapıldıktan sonra makul bir süre içinde, ancak her halükarda Sözleşme altında tedarik edilen herhangi bir Malın tesliminden daha geç olmamak üzere Sipariş Onayını alacaksınız.
 4. Herhangi bir teklif, tarihinden itibaren en fazla 1 gün geçerlidir, eğer biz daha erken bir zamanda açıkça geri çekmediysek.
 5. Sözleşmede, Malların tanımı, Ücretler veya başka bir konuda olsun, girildikten sonra herhangi bir değişiklik yapılamaz, ancak değişiklik Müşteri ve Tedarikçi tarafından yazılı olarak kabul edilirse yapılabilir.
 6. Bu Şartlar ve Koşulların yalnızca sizin bir Tüketici olarak girdiğiniz bir Sözleşmeye uygulanmasını istiyoruz. Eğer bu durum söz konusu değilse, bize bildirmelisiniz, böylece size daha uygun şartlara sahip farklı bir sözleşme sağlayabiliriz ve bu, bazı yönlerden, size daha iyi olabilir, örneğin size bir işletme olarak haklar vererek.
Fiyat ve Ödeme
 1. Malların fiyatı ve herhangi bir ek teslimat veya diğer ücretler, Siparişin tarihinde Web Sitesinde belirtilen veya yazılı olarak anlaşabileceğimiz diğer bir fiyattır.
 2. Fiyatlar ve ücretler, Siparişin yapıldığı zaman geçerli olan KDV oranını içerir.
 3. Siparişinizle birlikte kredi kartı veya banka kartı detaylarınızı sunarak ödeme yapmalısınız ve biz malların teslimatından önce hemen ya da başka bir zaman ödeme alabiliriz.
Teslimat
 1. Malları, anlaşılan zaman içinde veya anlaşılan süre içinde ya da herhangi bir anlaşmaya varılamazsa makul bir gecikme olmaksızın ve her halükarda Sözleşmenin yapıldığı günden itibaren en fazla 14 (On Dört) gün içinde Teslim Yerine teslim edeceğiz.
 2. Her durumda, kontrolümüz dışındaki olaylardan bağımsız olarak, eğer zamanında Malları teslim etmezsek, aşağıdaki durumlarda Sözleşmeyi sonlandırabilirsiniz (diğer çözümlere ek olarak):
  1. Malları teslim etmeyi reddettiğimizde veya Sözleşme yapıldığı zaman dikkate alınan tüm ilgili koşullar göz önünde bulundurulduğunda zamanında teslimatın hayati önem taşıdığı durumlarda, veya Sözleşme yapılmadan önce bize zamanında teslimatın hayati önem taşıdığını söylediyseniz; veya
  2. Zamanında teslimat yapamadıktan sonra, koşullara uygun daha sonraki bir süre belirtmiş ve biz bu süre içinde teslimat yapmamışsak.
 3. Sözleşmeyi sonlandırdığınızda, diğer çözümlere ek olarak, Sözleşme altında yapılan tüm ödemeleri derhal iade edeceğiz.
 4. Sözleşmeyi sonlandırma hakkına sahip olduğunuz halde bunu yapmazsanız, bu, herhangi bir Mal için Siparişi iptal etmenizi veya teslim edilen Malları reddetmenizi engellemez ve bunu yaparsanız, iptal edilen veya reddedilen herhangi bir Mal için Sözleşme altında yapılan tüm ödemeleri derhal iade edeceğiz. Eğer Mallar teslim edilmişse, bunları bize iade etmeniz veya bizim sizden toplamamıza izin vermeniz gerekir ve bu masrafları biz karşılayacağız.
 5. Herhangi bir Mal, ticari bir birimi oluşturuyorsa (bir birim, birimin bölünmesinin malların değerini veya birimin karakterini önemli ölçüde bozacağı durumlarda ticari bir birimdir), bu Malların bir kısmı için Siparişi iptal etmeniz veya reddetmeniz, diğerlerini de iptal etmenizi veya reddetmenizi gerektirir.
 6. Stok kıtlığı veya diğer gerçek ve adil bir nedenle karşılaşırsak, yukarıdaki hükümlere tabi olarak ve sizin ekstra ücretlerden sorumlu olmadığınız sürece Malları taksitler halinde teslim edebileceğimizi kabul edersiniz.
 7. Eğer siz veya sizin adayınız, bizim hatamız olmaksızın, Teslim Yerinde Malları teslim almazsanız, Malları saklama ve yeniden teslim etme masraflarını makul olarak ücretlendirebiliriz.
 8. Mallar, teslimatın tamamlanması veya Müşteri toplamasıyla sizin sorumluluğunuz altına girer. Makul olarak mümkünse, Malları kabul etmeden önce kontrol etmelisiniz.
Risk ve Mülkiyet
 1. Mallara zarar gelmesi veya kaybolması riski, Mallar size teslim edildiğinde size geçer.
 2. Malların tam fiyatı tarafımızca alınmadıkça Mallara sahip olmazsınız. Tam ödeme gecikirse veya iflasınıza doğru bir adım atılırsa, herhangi bir teslimatı iptal etmek ve hala sizin tarafınızdan sahip olunan Malların kullanım hakkını sonlandırmak için bildirimde bulunma hakkımız saklıdır, bu durumda Malları iade etmeniz veya toplamamıza izin vermeniz gerekir.
İptal ve İptal Etme
 1. Sözleşme yapılmadan önce, herhangi bir neden göstermeksizin ve herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin fikrinizi değiştirmek istiyorsanız, bize Siparişi iptal edebileceğinizi bildirerek Siparişten çekilebilirsiniz.
 2. Özel gereksinimlerinize göre yapılmış olan Mallar hariç olmak üzere, Sözleşmeyi, herhangi bir neden göstermeksizin ve yükümlülük altına girmeksizin fikrinizi değiştirmek istiyorsanız, Sözleşmenin yapıldığı günden itibaren 14 gün içinde bize bildirerek iptal edebilirsiniz. Bu durumda, Malları kendi masrafınıza hasarsız bir şekilde iş yerlerimizden birine iade etmelisiniz. Sonra biz, önceden ödenmiş olan Malların fiyatını gecikmeksizin size iade etmeliyiz, ancak ayrı bir teslimat ücretini saklı tutabiliriz. Bu, iptal nedeninizin kusurlu Mallar olması durumundaki haklarınızı etkilemez. Bu İade Hakkı, aşağıdaki İptal Haklarından farklı ve ayrıdır.
 3. Bu, aşağıda belirtilen iptal haklarına (İptal Hakları) sahip olan bir uzaktan sözleşmedir (aşağıda tanımlandığı üzere). Ancak, bu İptal Hakları, aşağıdaki durumlarda aşağıdaki mallar için (başkaları olmadan) bir sözleşmeye uygulanmaz:
  1. Ev halkının güncel tüketimi için öngörülen ve ikametgahınıza veya iş yerinize sık ve düzenli turlarla tedarik edilen yiyecek maddeleri, içecekler veya diğer mallar;
  2. Özelliklerinize göre yapılmış veya açıkça kişiselleştirilmiş olan mallar;
  3. Hızla bozulabilecek veya son kullanma tarihi hızla geçebilecek mallar.
 4. Ayrıca, bir Sözleşme için İptal Hakları, aşağıdaki durumlarda kullanılamaz hale gelir:
  1. Herhangi bir satış sözleşmesi durumunda, malların teslimattan sonra doğaları gereği diğer öğelerle ayrılmaz bir şekilde karışması halinde.
İptal Etme Hakkı
 1. Bu Kullanım Şartlarıı'nda belirtildiği üzere, herhangi bir neden göstermeksizin bu sözleşmeyi 14 gün içinde iptal edebilirsiniz.
 2. İptal süresi, siz veya sizin tarafınızdan belirtilen taşıyıcı dışındaki bir üçüncü taraf, Malların fiziki olarak sonuncusuna sahip olmaya başladığı günden itibaren 14 gün sonra sona erecektir. Zamanla mal tedariki (örn. abonelikler) sözleşmesi durumunda, iptal etme hakkı ilk teslimattan sonra 14 gün içinde olacaktır.
 3. İptal etme hakkını kullanmak için, iptal kararınızı açıkça belirten bir beyanla (örn. posta yoluyla gönderilen bir mektup veya e-posta) bize bildirmeniz gerekir. İlişikteki model iptal formunu kullanabilirsiniz, ancak bu zorunlu değildir. Her halükarda, iptalin ne zaman yapıldığına dair açık kanıtlar sunabilmeniz gerekmektedir, bu nedenle model iptal formunu kullanmaya karar verebilirsiniz.
 4. Ayrıca, web sitemiz www.mamuxa.com.tr üzerinde ürün iptal formunu (Hesabım > Sİparişlerim > Sipariş Detayı > Ürün İade Butonu) elektronik olarak doldurabilir ve gönderebilir veya Müşterinin Sözleşmeyi iptal etme kararının herhangi bir açık beyanını sunabilirsiniz. Bu seçeneği kullanırsanız, size bu tür bir iptalin alındığına dair bir onayı (örn. e-posta yoluyla) gecikmeksizin Kalıcı Ortamda ileteceğiz.
 5. İptal süresi dolmadan önce iptal hakkınızı kullanma konusundaki iletişiminizi göndermeniz, iptal süresini karşılamak için yeterlidir.
İptal Süresi İçinde İptalin Etkileri
 1. Aşağıda belirtilenler dışında, bu Sözleşmeyi iptal etmeniz durumunda, size yapılan tüm ödemeleri, bize sunduğumuz en ucuz standart teslimat türünden başka bir teslimat türü seçmişseniz ortaya çıkan ek maliyetler hariç olmak üzere, teslimat maliyetleri de dahil olmak üzere size geri ödeyeceğiz.
Malzeme Tedariki İçin Kesinti
 1. Malların değerindeki herhangi bir kayıp için iadenizden kesinti yapabiliriz, eğer kayıp sizin tarafınızdan gereksiz yere yapılan işlemler sonucunda oluştuysa (yani Malların doğasını, özelliklerini ve işlevselliğini belirlemek için gerekenden fazla işlem yapmak; örn. mağazada makul olarak izin verilebilecek türden işlemlerin ötesine geçmek). Bu kayıptan siz sorumlusunuz ve bu kesinti yapılmazsa, bu kaybın miktarını bize ödemelisiniz.
Geri Ödeme Zamanlaması
 1. Malları toplamayı teklif etmediysek, geri ödemeyi gecikmeksizin ve en geç yapacağız:
  1. Sizden geri aldığımız herhangi bir Mal için, mal teslim alındıktan sonra 14 gün içinde, veya
  2. (daha erkense) Malları geri gönderdiğinize dair kanıt sunduğunuz günden itibaren 14 gün içinde.
 2. Malları toplamayı teklif ettiysek veya hiç Mal tedarik edilmemişse, geri ödemeyi gecikmeksizin ve Sözleşmeyi iptal etme kararınızı bize bildirdiğiniz günden itibaren en geç 14 gün içinde yapacağız.
 3. Geri ödemeyi, başlangıçtaki işlem için kullandığınız ödeme aracıyla yapacağız, aksi açıkça belirtilmedikçe; her halükarda, geri ödeme nedeniyle herhangi bir ücret ödemeyeceksiniz.
Malları İade Etme
 1. İptal ettiğiniz Sözleşme ile ilgili olarak aldığınız Malları, Zühtüpaşa Mah. Şefikbey Sk. No: 3, Kadıköy / İstanbul, 34724 adresimize derhal ve her halükarda, bu Sözleşmeyi iptal ettiğinizi bize bildirdiğiniz günden itibaren en geç 14 gün içinde geri göndermelisiniz veya bize teslim etmelisiniz. Süre, 14 günün dolmasından önce Malları geri gönderirseniz karşılanmış olur. Malları geri gönderme maliyetini karşılayacağınızı kabul edersiniz.
 2. Bu İptal Hakları amacıyla, bu kelimeler aşağıdaki anlamlara gelir:
  1. Uzaktan sözleşme, tüccar ile tüketicinin, tüccar ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, sözleşme yapıldığı zamana kadar bir veya daha fazla uzaktan iletişim aracının özel kullanımı ile düzenlenmiş bir uzaktan satış veya hizmet sağlama düzeni altında yaptığı sözleşmeyi ifade eder;
  2. Satış sözleşmesi, bir tüccarın malların mülkiyetini bir tüketiciye devrettiği veya devretmeyi kabul ettiği ve tüketicinin fiyatı ödediği veya ödemeyi kabul ettiği sözleşmeyi, hem malları hem de hizmetleri konu alan herhangi bir sözleşmeyi de içeren sözleşmeyi ifade eder.
Uygunluk
 1. Sözleşme ile uyumlu olarak Malları tedarik etme yasal yükümlülüğümüz vardır ve aşağıdaki yükümlülüğü karşılamazsa uygun olmamış olur.
 2. Teslimatta, Mallar:
  1. Memnuniyet verici kalitede olacak;
  2. Sözleşme yapılmadan önce bize bildirdiğiniz (siz gerçekte bizim beceri ve yargımıza güvenmiyorsanız veya güvenmeniz makul değilse hariç) herhangi bir özel amaç için uygun olacak ve bizim tarafımızdan sunulan veya Sözleşmede belirtilen herhangi bir amaç için uygun olacak; ve
  3. Açıklamalarına uygun olacak.
Halefler ve Alt-Yüklenicilerimiz
 1. Her iki taraf da bu Sözleşmenin faydasını başkasına devredebilir ve Sözleşme altındaki yükümlülükleri için diğer tarafa karşı sorumlu kalır. Tedarikçi, görevlerini yerine getirmek için seçtiği herhangi bir alt yüklenicinin eylemlerinden sorumlu olacaktır.
Her İki Tarafın Kontrolü Dışındaki Durumlar
 1. Makul kontrolü dışında bir şeyden dolayı bir tarafın herhangi bir başarısızlığa uğraması durumunda:
  1. taraf, diğer tarafa mümkün olan en kısa sürede bilgi verecektir; ve
  2. tarafın yükümlülükleri, tarafın makul şekilde hareket etmesi koşuluyla, makul ölçüde askıya alınacak ve taraf, makul şekilde kaçınamayacağı herhangi bir başarısızlık için sorumlu olmayacak, ancak bu, Müşterinin teslimatla ilgili yukarıdaki haklarını ve aşağıdaki iptal hakkını etkilemeyecektir.
Gizlilik
 1. Gizliliğiniz bizim için hayati önem taşır. Gizliliğinize saygı duyarız ve kişisel bilgilerinizle ilgili olarak Genel Veri Koruma Regülasyonuna uyarız.
 2. Bu Şartlar ve Koşullar, Gizlilik Politikamız (https://www.mamuxa.com.tr/privacy-policy/) ve Çerez Politikamız (https://www.mamuxa.com.tr/cookies-policy/) dahil olmak üzere politikalarımızla birlikte ve bunlara ek olarak okunmalıdır.
 3. Bu Şartlar ve Koşullar amacıyla:
  1. 'Veri Koruma Yasaları', Kişisel Verilerin işlenmesiyle ilgili geçerli herhangi bir yasayı, GDPR da dahil olmak üzere, ifade eder.
  2. 'GDPR', İngiltere Genel Veri Koruma Regülasyonunu ifade eder.
  3. 'Veri Sorumlusu', 'Kişisel Veriler' ve 'İşleme', GDPR'da belirtilen anlamlara sahiptir.
 • Biz, size Malları sağlarken İşlediğimiz Kişisel Verilerin Veri Sorumlusuyuz.
 • Bize, size Malları sağlayabilmemiz için Kişisel Veri sağladığınızda ve bu Kişisel Verileri size Malları sağlama sürecinde İşlediğimizde, Veri Koruma Yasaları tarafından bize yüklenen yükümlülüklere uyacağız:
  1. Kişisel Verileri toplama zamanında veya toplamadan önce, toplanan bilgilerin hangi amaçlarla toplandığını belirleyeceğiz;
  2. Sadece belirlenen amaçlar için Kişisel Verileri İşleyeceğiz;
  3. Kişisel Verilerinizle ilgili haklarınıza saygı göstereceğiz; ve
  4. Kişisel Verilerinizin güvende olmasını sağlamak için teknik ve organizasyonel önlemler uygulayacağız.
 • Veri gizliliğiyle ilgili herhangi bir soru veya şikayet için [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.
Sorumluluğun Hariç Tutulması 
  1. Tedarikçi, (i) herhangi bir dolandırıcılık eylemi veya ihmali; veya (ii) ihmal veya Tedarikçinin diğer yasal yükümlülüklerinin ihlali sonucu ölüm veya kişisel yaralanma için sorumluluğu hariç tutmaz. Buna tabi olarak, Tedarikçi (i) Sözleşme yapıldığı zaman her iki tarafça da makul olarak öngörülemeyen kayıp için, veya (ii) Müşterinin işletmesi, ticareti, zanaati veya mesleği için olan kayıp (örn. kâr kaybı) için sorumlu değildir - çünkü Tedarikçi, Müşterinin Malları tamamen veya çoğunlukla kendi işletmesi, ticareti, zanaati veya mesleği için satın almadığına inanmaktadır.
Yönetim Hukuku, Yetki Alanı ve Şikayetler
  1. Sözleşme (sözleşme dışı konular dahil) İngiltere ve Galler hukuku tarafından yönetilir.
  2. Anlaşmazlıklar, İngiltere ve Galler mahkemelerinin yetki alanına sunulabilir veya Müşteri İskoçya'da veya Kuzey İrlanda'da yaşıyorsa, sırasıyla İskoçya veya Kuzey İrlanda mahkemelerine sunulabilir.
  3. Herhangi bir anlaşmazlığı önlemeye çalışırız, bu nedenle şikayetleri aşağıdaki şekilde ele alırız: Anlaşmazlık oluşursa, müşteriler bir çözüm bulmak için bize başvurmalıdır. Uygun bir çözümle 5 gün içinde yanıt vermeyi hedefleriz.