Mamuxa Doğal Ürünler
Alışveriş Sepeti

Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Politikası, bu Web Sitesini kullanan siz, Kullanıcı ile bu Web Sitesinin sahibi ve sağlayıcısı olan MAMUXA DOĞAL ÜRÜNLER LTD (MAMUXA NATURAL PRODUCTS LTD.) arasında geçerlidir. MAMUXA DOĞAL ÜRÜNLER LTD (MAMUXA NATURAL PRODUCTS LTD.), bilgilerinizin gizliliğini çok ciddiye almaktadır. Bu Gizlilik Politikası, bizim tarafımızdan toplanan ya da Web Sitesinin kullanımınızla ilgili olarak sizin tarafınızdan sağlanan her türlü Veriye ilişkin kullanımımız için geçerlidir. Bu Gizlilik Politikası, şu adreste bulunan Kullanım Koşullarımızla birlikte ve ona ek olarak okunmalıdır:https://www.mamuxa.com.tr/kullanim-sartlari/.


 Lütfen bu Gizlilik Politikasını dikkatlice okuyun
.

Tanımlar ve Yorum


 1. Bu Gizlilik Politikasında, aşağıdaki tanımlar kullanılmaktadır:
VeriWeb Sitesi aracılığıyla MAMUXA DOĞAL ÜRÜNLER LTD'ye tarafınızdan sunulan tüm bilgileri kolektif olarak ifade eder. Bu tanım, uygulanabilir olduğu yerlerde, Veri Koruma Yasalarında sağlanan tanımları içerir;
ÇerezlerBelirli Web Sitesi bölümlerini ziyaret ettiğinizde ve/veya Web Sitesinin belirli özelliklerini kullandığınızda bu Web Sitesi tarafından bilgisayarınıza yerleştirilen küçük bir metin dosyasıdır. Bu Web Sitesi tarafından kullanılan çerezlerin ayrıntıları aşağıdaki maddede ( Çerezler) belirtilmiştir;
Veri Koruma YasalarıKişisel Verilerin işlenmesiyle ilgili geçerli olan herhangi bir yasa, özellikle ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere GDPR ve herhangi ulusal uygulayıcı ve tamamlayıcı yasalar, yönetmelikler ve ikincil mevzuatı ifade eder;
GDPRBirleşik Krallık Genel Veri Koruma Regülasyonu;
MAMUXA DOĞAL ÜRÜNLER LTD, MAMUXA NATURAL PRODUCTS LTD. biz veya bizim
İngiltere ve Galler'de kurulmuş, 15471704 kayıt numarasına sahip, kayıtlı ofisi 4 RAVEN ROAD, UNIT 1C3-189, LONDON, E18 1HB adresinde olan MAMUXA DOĞAL ÜRÜNLER LTD (MAMUXA NATURAL PRODUCTS LTD.);
UK ve AB Çerez Yasası2003 tarihli Gizlilik ve Elektronik İletişim (EC Direktifi) Yönetmelikleri, 2011 tarihli Gizlilik ve Elektronik İletişim (EC Direktifi) (Değişiklik) Yönetmelikleri ve 2018 tarihli Gizlilik ve Elektronik İletişim (EC Direktifi) (Değişiklik) Yönetmelikleri ile değiştirilen hali;
Kullanıcı veya sizWeb Sitesine erişen ve ya (i) MAMUXA DOĞAL ÜRÜNLER LTD tarafından istihdam edilmeyen veya (ii) MAMUXA DOĞAL ÜRÜNLER LTD'ye danışmanlık yapmayan ya da bu tür hizmetleri sağlayarak ve bu hizmetlerin sağlanması bağlamında Web Sitesine erişen herhangi bir üçüncü tarafı ifade eder; ve
Web SitesiŞu anda kullandığınız web sitesi, www.mamuxa.com.tr ve bu sitenin kendi şart ve koşullarıyla açıkça hariç tutulmadığı sürece bu sitenin tüm alt alanları.

 1. Bu Gizlilik Politikasında, bağlam aksini gerektirmediği sürece:
  1. tekil, çoğulu da içerir ve tam tersi de geçerlidir;
  2. alt maddelere, maddelere, ekler veya ek dokümanlara yapılan atıflar, bu Gizlilik Politikasının alt maddeleri, maddeleri, ekleri veya ek dokümanlarına yapılan atıflardır;
  3. bir kişiye yapılan atıf, firmaları, şirketleri, devlet kurumlarını, trustları ve ortaklıkları içerir;
  4. "dahil olmak" "sınırlama olmaksızın dahil olmak" anlamına gelir;
  5. herhangi bir yasal hüküm atfı, onun değiştirilmesini veya tadil edilmesini de içerir;
  6. başlıklar ve alt başlıklar bu Gizlilik Politikasının bir parçası değildir.
Bu Gizlilik Politikasının Kapsamı
 1. Bu Gizlilik Politikası sadece MAMUXA DOĞAL ÜRÜNLER LTD ve Kullanıcıların bu Web Sitesi ile ilgili eylemleri için geçerlidir. Bu Web Sitesinden erişilebilen, sosyal medya web sitelerine yapabileceğimiz bağlantılar da dahil olmak üzere, herhangi bir web sitesini kapsamaz.
 2. Uygulanabilir Veri Koruma Yasaları açısından, MAMUXA DOĞAL ÜRÜNLER LTD "veri sorumlusu"dur. Bu, MAMUXA DOĞAL ÜRÜNLER LTD'nin Verilerinizin işlenme amaçlarını ve yöntemlerini belirlediği anlamına gelir.
Toplanan Veriler
 1. Size ait aşağıdaki Verileri toplayabiliriz, bu Veriler kişisel Verileri içerir:
  1. isim;
  2. doğum tarihi;
  3. cinsiyet;
  4. iş unvanı;
  5. meslek;
  6. e-posta adresleri ve telefon numaraları gibi iletişim bilgileri;
  7. posta kodu, tercihler ve ilgi alanları gibi demografik bilgiler;
  8. kredi/kart numaraları gibi finansal bilgiler;
  9. IP adresi (otomatik olarak toplanır);
  10. web tarayıcı türü ve sürümü (otomatik olarak toplanır);
  11. işletim sistemi (otomatik olarak toplanır);
  12. bir yönlendirme sitesiyle başlayan ve bu Web Sitesindeki aktiviteniz ile çıkış yaptığınız siteyi içeren URL'ler listesi (otomatik olarak toplanır);
her durumda, bu Gizlilik Politikasına uygun olarak.

Verileri Nasıl Toplarız

 1. Verileri aşağıdaki yollarla toplarız:
  1. veriler bize tarafınızdan verilir;
  2. veriler diğer kaynaklardan alınır; ve
  3. veriler otomatik olarak toplanır.
Sizden Tarafımıza Verilen Veriler
 1. MAMUXA DOĞAL ÜRÜNLER LTD, örneğin aşağıdaki yollarla Verilerinizi toplayacaktır:
  1. Web Sitesi, telefon, posta, e-posta veya başka herhangi bir araç yoluyla bizimle iletişime geçtiğinizde;
  2. Bizimle kayıt olduğunuz ve ürünlerimiz/hizmetlerimizden almak üzere bir hesap oluşturduğunuzda;
  3. Araştırma amaçlarımız için kullandığımız anketleri doldurduğunuzda (ancak bunlara yanıt vermek zorunda değilsiniz);
  4. Bir yarışma veya promosyona sosyal medya kanalı üzerinden katıldığınızda;
  5. Bize, bu Web Sitesi aracılığıyla veya başka türlü, ödemeler yaptığınızda;
  6. Bizden pazarlama iletişimleri almayı seçtiğinizde;
  7. Hizmetlerimizi kullandığınızda;
her durumda, bu Gizlilik Politikasına uygun olarak.

Üçüncü Partilerden Alınan Veriler

 1. MAMUXA DOĞAL ÜRÜNLER LTD, aşağıdaki üçüncü partilerden sizin hakkınızda Veri alacaktır:
  1. Facebook;
  2. Google;
Kamuoyuna Açık Üçüncü Parti Kaynaklardan Alınan Veriler
 1. Aşağıdaki kamuoyuna açık üçüncü parti kaynaklardan sizin hakkınızda Veri alacağız:
  1. Facebook;
  2. Google;
Otomatik Olarak Toplanan Veriler
 1. Web Sitesine erişiminiz ölçüsünde, Verilerinizi otomatik olarak toplayacağız, örneğin:
  1. Web Sitesini ziyaretinize dair bazı bilgileri otomatik olarak toplarız. Bu bilgiler, Web Sitesi içeriğini ve gezinmeyi iyileştirmemize yardımcı olur ve IP adresiniz, Web Sitesine erişim tarihleriniz, sıklığınız ve Web Sitesi içeriği ile etkileşim şeklinizi içerir.
  2. Verilerinizi, tarayıcınızdaki çerez ayarları doğrultusunda çerezler aracılığıyla otomatik olarak toplayacağız. Çerezler ve Web Sitemizde nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki "Çerezler" başlıklı bölüme bakınız.
Veri Kullanımımız
 1. Yukarıda belirtilen Verilerin tamamı veya bir kısmı, zaman zaman Web Sitemizi kullanırken size en iyi hizmeti ve deneyimi sunabilmemiz için bizim tarafımızdan gerekebilir. Özellikle, Veriler aşağıdaki nedenlerle tarafımızdan kullanılabilir:
  1. iç kayıt tutma;
  2. ürünlerimiz / hizmetlerimizde iyileştirme yapma;
  3. ilginizi çekebilecek pazarlama materyallerini e-posta yoluyla iletimi;
  4. pazar araştırması amaçları için iletişim, bu e-posta, telefon, faks veya posta yoluyla yapılabilir. Bu tür bilgiler, Web Sitesini özelleştirmek veya güncellemek için kullanılabilir;
her durumda, bu Gizlilik Politikasına uygun olarak.
 1. Legitim çıkarlarımız için bu amaçlarla Verilerinizi kullanmamız gerektiğini düşündüğümüzde, Verilerinizi kullanabiliriz. Bununla memnun değilseniz, belirli durumlarda itiraz etme hakkına sahipsiniz (aşağıdaki "Haklarınız" başlığı altındaki bölüme bakın).
 2. E-posta yoluyla size doğrudan pazarlama yapılması için, ister opt-in ister soft-opt-in aracılığıyla olsun, onayınıza ihtiyacımız var:
  1. soft opt-in onayı, daha önce bizimle etkileşimde bulunduğunuzda (örneğin, belirli bir ürün/hizmet hakkında daha fazla bilgi istemek için bize ulaştığınızda ve biz benzer ürün/hizmetleri pazarladığımızda) uygulanan özel bir onay türüdür. "Soft opt-in" onayında, siz opt-out yapmadıkça onayınızı verilmiş olarak kabul ederiz.
  2. e-pazarlama'nın diğer türleri için, açık onayınızı almak zorundayız; yani, onay verirken örneğin sağlayacağımız bir onay kutusunu işaretleyerek pozitif ve kesin bir eylemde bulunmanız gerekmektedir.
  3. Pazarlama yaklaşımımızdan memnun değilseniz, herhangi bir zamanda onayınızı geri çekme hakkına sahipsiniz. Onayınızı nasıl geri çekebileceğinizi öğrenmek için, aşağıdaki "Haklarınız" başlıklı bölüme bakın.
 3. Bizimle kayıt olduğunuz ve hizmetlerimizi almak üzere bir hesap oluşturduğunuzda, bu işlemenin hukuki dayanağı sizinle aramızdaki bir sözleşmenin ifası ve/veya böyle bir sözleşme yapma talebiniz üzerine yapılan adımlardır.
 4. Verilerinizi, diğer web sitelerinde MAMUXA DOĞAL ÜRÜNLER LTD reklamları ve diğer içerikleri göstermek için kullanabiliriz. Verilerinizin, diğer web sitelerinde MAMUXA DOĞAL ÜRÜNLER LTD reklamları ve diğer içerikleri gösterilmesini istemiyorsanız, lütfen ilgili çerezleri kapatın (daha fazla bilgi için aşağıdaki "Çerezler" başlığına bakınız).
Verileri Kimlerle Paylaşıyoruz
 1. Aşağıdaki kişi gruplarıyla, aşağıdaki nedenlerle Verilerinizi paylaşabiliriz:
  1. grup şirketlerimiz veya iştiraklerimiz - web sitenizin ve işletmenizin uygun yönetiminin sağlanması için;
  2. çalışanlarımız, acentelerimiz ve/veya profesyonel danışmanlarımız - profesyonel danışmanlardan tavsiye almak için;
  3. kişisel verilerin işlenmesini gerektiren hizmetler sağlayan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar - üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların, paylaşılan herhangi bir veriyi alarak bizim adımıza fonksiyonlar gerçekleştirmesine yardımcı olmak için;
  4. Web Sitesi üzerinden yapılan ödemeleri işleyen üçüncü taraf ödeme sağlayıcıları - üçüncü taraf ödeme sağlayıcılarının kullanıcı ödemelerini ve iadelerini işlemesini sağlamak için;
  5. ilgili otoriteler - suç tespiti veya vergi veya harç toplama işlemlerinin kolaylaştırılması için;
her durumda, bu Gizlilik Politikasına uygun olarak.

Veri Güvenliğini Sağlama

 1. Verilerinizi korumak için teknik ve organizasyonel önlemler kullanacağız, örneğin:
  1. hesabınıza erişim, yalnızca size özgü bir parola ve kullanıcı adı ile kontrol edilir.
  2. Verilerinizi güvenli sunucularda saklarız.
  3. ödeme detayları SSL teknolojisi kullanılarak şifrelenir (bu teknolojiyi kullandığımızda tarayıcınızda bir kilit simgesi veya yeşil adres çubuğu (veya her ikisi) göreceksiniz).
 2. Teknik ve organizasyonel önlemler, herhangi bir şüpheli veri ihlaliyle başa çıkmayı içerir. Verilerinizin kötüye kullanıldığını, kaybolduğunu veya yetkisiz erişime uğradığını düşünüyorsanız, lütfen hemen bizi bu e-posta adresi üzerinden iletişime geçerek bilgilendirin: [email protected].
 3. Bilgilerinizi ve bilgisayarlarınızı ve cihazlarınızı dolandırıcılığa, kimlik hırsızlığına, virüslere ve birçok diğer çevrimiçi problemlere karşı nasıl koruyabileceğiniz hakkında Get Safe Online'dan detaylı bilgi almak istiyorsanız, lütfen www.getsafeonline.org adresini ziyaret edin. Get Safe Online, HM Hükümeti ve önde gelen işletmeler tarafından desteklenmektedir.
Veri Saklama
 1. Kanun tarafından gerektirilen veya izin verilen daha uzun bir saklama süresi olmadıkça, bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçları yerine getirmek için gerekli olan süre boyunca Verilerinizi sistemlerimizde tutacağız veya Verilerin silinmesini talep edene kadar.
 2. Verilerinizi silsek bile, yasal, vergisel veya düzenleyici amaçlar için yedekleme veya arşiv medyasında kalabilir.
Haklarınız
 1. Verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
  1. Erişim hakkı - istediğiniz zaman bize ait bilgilerin kopyalarını talep etme hakkı veya bu bilgilerin değiştirilmesini, güncellenmesini veya silinmesini talep etme. Size ait bilgilere erişim sağladığımızda, talebiniz "açıkça dayanıksız veya aşırı" olmadıkça, bu işlem için sizden ücret talep etmeyeceğiz. Yasal olarak mümkün olduğunda, talebinizi reddedebiliriz. Talebinizi reddedersek, nedenlerini size bildireceğiz.
  2. Düzeltme hakkı - Verilerinizin yanlış veya eksik olması durumunda düzeltilmesi hakkı.
  3. Silme hakkı - Verilerinizi sistemlerimizden silmemizi veya kaldırmamızı talep etme hakkı.
  4. Veri kullanımımızı kısıtlama hakkı - Verilerinizi kullanmamızı "engelleme" veya kullanım şeklimizi sınırlama hakkı.
  5. Veri taşınabilirliği hakkı - Verilerinizi taşımamızı, kopyalamamızı veya aktarmamızı talep etme hakkı.
  6. İtiraz hakkı - Verilerinizi, özellikle meşru menfaatlerimiz için kullandığımızda, kullanımımıza itiraz etme hakkı.
 2. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak, sorgulamak veya Verilerinizin işlenmesine verdiğiniz onayı geri çekmek (onayınız Verilerinizin işlenmesi için hukuki dayanak olduğunda) için lütfen bizi bu e-posta adresi üzerinden iletişime geçin: [email protected].
 3. Verilerinizle ilgili olarak yaptığınız bir şikayetin tarafımızca nasıl ele alındığından memnun değilseniz, şikayetinizi ilgili veri koruma otoritesine yönlendirebilirsiniz. UK için bu, Bilgi Komisyoneri Ofisi (ICO)'dur. ICO'nun iletişim bilgileri https://ico.org.uk/ adresinde bulunabilir.
 4. Sahip olduğumuz Verilerinizin doğru ve güncel olması önemlidir. Verilerinizde değişiklik olması durumunda lütfen bizi bilgilendirin.
Birleşik Krallık ve Avrupa Ekonomik Alanı Dışına Veri Transferi
 1. Bizim tarafımızdan sizden toplanan veriler, Birleşik Krallık ve Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) dışındaki ülkelerde saklanabilir, işlenebilir ve bu ülkelere transfer edilebilir. Örneğin, sunucularımız Birleşik Krallık veya EEA dışında bir ülkede bulunuyorsa veya hizmet sağlayıcılarımızdan biri Birleşik Krallık veya EEA dışında bir ülkede yer alıyorsa bu durum gerçekleşebilir. Ayrıca, bazıları Birleşik Krallık veya EEA dışında bulunan grup şirketlerimizle bilgi paylaşıyoruz.
 2. Verileri yalnızca veri koruma mevzuatına uygun olarak ve transferin verilerinizle ilgili yeterli güvenceler sağladığı durumlarda Birleşik Krallık veya EEA dışına aktaracağız, örneğin Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen güncel standart sözleşme maddelerini içeren bir veri transfer anlaşması yoluyla.
 3. Verilerinizin yeterli bir koruma seviyesi aldığından emin olmak için, Verilerinizi paylaştığımız üçüncü taraflarla uygun güvenceler ve prosedürler yerleştirdik. Bu, Verilerinizin bu üçüncü taraflar tarafından Veri Koruma Yasaları ile uyumlu bir şekilde işlenmesini sağlar.
Diğer Web Sitelerine Bağlantılar
 1. Bu Web Sitesi zaman zaman diğer web sitelerine bağlantılar sağlayabilir. Bu tür web siteleri üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur ve bu web sitelerinin içeriğinden sorumlu değiliz. Bu Gizlilik Politikası, bu tür web sitelerini kullanımınızı kapsamaz. Kullanmadan önce diğer web sitelerinin Gizlilik Politikası veya beyanını okumanız tavsiye edilir.
İşletme Sahipliğinde ve Kontrolünde Değişiklikler
 1. MAMUXA DOĞAL ÜRÜNLER LTD zaman zaman işimizi genişletebilir veya küçültebilir ve bu, MAMUXA DOĞAL ÜRÜNLER LTD'nin tümünün veya bir kısmının satışını ve/veya kontrolünün transferini içerebilir. Kullanıcılar tarafından sağlanan Veriler, transfer edilen işletmenin bir parçasıyla ilgiliyse, bu parça ile birlikte transfer edilecek ve yeni sahibi veya yeni kontrol eden taraf, bu Gizlilik Politikası şartları altında, Verileri bize orijinal olarak sağlandığı amaçlar için kullanmaya yetkilendirilecektir.
 2. İşletmemizin veya herhangi bir kısmının muhtemel alıcısına Verileri de açıklayabiliriz.
 3. Yukarıdaki durumlarda, gizliliğinizin korunması amacıyla adımlar atacağız.
Çerezler
 1. Bu Web Sitesi, bilgisayarınıza belirli Çerezler yerleştirebilir ve erişebilir. MAMUXA DOĞAL ÜRÜNLER LTD, Web Sitesini kullanma deneyiminizi iyileştirmek ve ürün ve hizmet yelpazemizi geliştirmek için Çerezler kullanır. MAMUXA DOĞAL ÜRÜNLER LTD, bu Çerezleri dikkatlice seçmiş ve gizliliğinizin her zaman korunup saygı gösterilmesini sağlamak için adımlar atmıştır.
 2. Bu Web Sitesi tarafından kullanılan tüm Çerezler, geçerli İngiltere ve AB Çerez Yasasına uygun olarak kullanılmaktadır.
 3. Web Sitesi bilgisayarınıza Çerezler yerleştirmeden önce, bu Çerezleri yerleştirmek için onayınızı isteyen bir mesaj çubuğu ile karşılaşacaksınız. Çerezlerin yerleştirilmesine onay vererek, MAMUXA DOĞAL ÜRÜNLER LTD'nin size daha iyi bir deneyim ve hizmet sunmasını sağlıyorsunuz. İsterseniz, Çerezlerin yerleştirilmesine onay vermeyi reddedebilirsiniz; ancak bu durumda Web Sitesinin belirli özellikleri tam olarak veya amaçlandığı gibi işlev görmeyebilir.
 4. Bu Web Sitesi aşağıdaki Çerezleri yerleştirebilir:
Çerez TürüAmaç
Zorunlu çerezlerBunlar, web sitemizin işleyişi için gerekli olan çerezlerdir. Örneğin, web sitemizin güvenli alanlarına giriş yapmanızı sağlayan, alışveriş sepeti kullanmanızı veya e-fatura hizmetlerinden yararlanmanızı mümkün kılan çerezleri içerir.
Analitik/performans çerezleriBize ziyaretçi sayısını tanıma ve sayma ve ziyaretçilerin web sitemizi kullanırken etrafında nasıl hareket ettiklerini görmemizi sağlar. Bu, örneğin, kullanıcıların aradıklarını kolayca bulmalarını sağlayarak web sitemizin işleyişini iyileştirmemize yardımcı olur.
İşlevsellik çerezleriWeb sitemize geri döndüğünüzde sizi tanımak için kullanılır. Bu, içeriğimizi sizin için kişiselleştirmemizi, sizi isminizle karşılamamızı ve tercihlerinizi hatırlamamızı sağlar (örneğin, dil seçiminiz veya bölgeniz). Web Sitesini kullanarak, işlevsellik çerezi yerleştirmemize izin vermiş olursunuz.
Hedefleme çerezleriBu çerezler, web sitemizi ziyaretinizi, ziyaret ettiğiniz sayfaları ve takip ettiğiniz bağlantıları kaydeder. Bu bilgileri, web sitemizi ve üzerinde gösterilen reklamları ilgi alanlarınıza daha uygun hale getirmek için kullanacağız. Bu bilgileri bu amaçla üçüncü taraflarla da paylaşabiliriz.
 1. Çerezlerin listesini Çerezler Programında bulabilirsiniz.
 2. Hangi Çerezleri kullandığımız konusunda size kontrol sağlıyoruz. Çerez tercihlerinizi her zaman şu adreste ayarlayabilirsiniz: https://www.mamuxa.com.tr/cerez-ayarlari/.
 3. İnternet tarayıcınızda Çerezleri etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz de. Varsayılan olarak, çoğu internet tarayıcısı Çerezleri kabul eder, ancak bu değiştirilebilir. Daha fazla detay için, lütfen internet tarayıcınızın yardım menüsüne bakın. Çerezleri istediğiniz zaman kapatabilirsiniz; ancak, bu, Web Sitesine daha hızlı ve etkili bir şekilde erişmenizi sağlayan bilgileri kaybetmenize neden olabilir.
 4. Çerezleri istediğiniz zaman silebilirsiniz; ancak, kişiselleştirme ayarları da dahil olmak üzere, Web Sitesine daha hızlı ve etkili bir şekilde erişmenizi sağlayan bilgileri kaybetmenize neden olabilir.
 5. İnternet tarayıcınızın güncel olduğundan emin olmanız ve gizlilik ayarlarınızı nasıl ayarlayacağınızdan emin değilseniz, internet tarayıcınızın geliştiricisi tarafından sağlanan yardım ve rehberliğe danışmanız önerilir.
 6. Çerezler hakkında daha fazla bilgi için, lütfen aboutcookies.org adresine başvurun. Bilgisayarınızdan çerezleri nasıl sileceğinize dair detayları da burada bulacaksınız.
Genel
 1. Bu Gizlilik Politikası altındaki haklarınızdan herhangi birini başka bir kişiye aktaramazsınız. Haklarımızı, haklarınızın etkilenmeyeceğine makul bir şekilde inandığımız durumlarda bu Gizlilik Politikası altında aktarabiliriz.
 2. Herhangi bir mahkeme veya yetkili otorite, bu Gizlilik Politikasının herhangi bir hükmünü (veya bir hükmün bir kısmını) geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz bulursa, o hüküm veya hüküm parçası, gerektiği ölçüde, silinmiş sayılacak ve bu Gizlilik Politikasının diğer hükümlerinin geçerliliği ve uygulanabilirliği etkilenmeyecek.
 3. Aksi kararlaştırılmadıkça, tarafın herhangi bir hakkı veya çözümü kullanmada gecikmesi, hareketi veya ihmali, o hakkın veya başka bir hakkın veya çözümün feragatı olarak kabul edilmeyecektir.
 4. Bu Anlaşma, İngiltere ve Galler hukukuna göre yönetilecek ve yorumlanacaktır. Anlaşmadan kaynaklanan tüm ihtilaflar İngiliz ve Galler mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır.
Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler
 1. MAMUXA DOĞAL ÜRÜNLER LTD, zaman zaman gerekli gördüğümüzde veya yasa gereği bu Gizlilik Politikasını değiştirme hakkını saklı tutar. Herhangi bir değişiklik derhal Web Sitesinde yayınlanacak ve değişikliklerden sonra Web Sitesini ilk kullanımınızda Gizlilik Politikasının şartlarını kabul etmiş sayılacaksınız. MAMUXA DOĞAL ÜRÜNLER LTD ile [email protected] adresinden e-posta yoluyla iletişime geçebilirsiniz.

  Bu Gizlilik Politikası 14 Şubat 2024 tarihinde oluşturulmuştur.

  Çerezler

  Kullandığımız çerezlerin listesi aşağıdadır. Bu listeyi tam ve güncel tutmaya çalıştık, ancak bir çerezi kaçırdığımızı düşünüyorsanız veya herhangi bir tutarsızlık olduğunu düşünüyorsanız, lütfen bize bildirin.

  Zorunlu Çerezler

  Aşağıdaki zorunlu çerezleri kullanıyoruz:  AçıklamaAmaç
  Web sitemizi kullanırken sizi hatırlamak ve oturumunuzu sürdürmek için bu oturum çerezini kullanıyoruz.Web sitemizi kullanırken sizi hatırlamak ve oturumunuzu sürdürmek için bu oturum çerezini kullanıyoruz.

  İşlevsellik Aşağıdaki işlevsellik çerezlerini kullanıyoruz:

  AçıklamaAmaç
  Bilgisayarınızı tanımlamak ve web sitemizdeki trafik desenlerini analiz etmek için bu çerezi kullanıyoruz.Bilgisayarınızı tanımlamak ve web sitemizdeki trafik desenlerini analiz etmek için bu çerezi kullanıyoruz.

  Analitik/Performans Aşağıdaki analitik/performans çerezlerini kullanıyoruz:

  AçıklamaAmaç
  Kullanıcıların web sitemizi nasıl kullandığını analiz etmemize yardımcı olmak için bu çerezi kullanıyoruz.Kullanıcıların web sitemizi nasıl kullandığını analiz etmemize yardımcı olmak için bu çerezi kullanıyoruz.

  Hedefleme Aşağıdaki hedefleme çerezlerini kullanıyoruz:

  AçıklamaAmaç
  Web sitemizde ve internet üzerindeki diğer web sitelerinde gezinirken size reklamlar gösterebilmemizi sağlamak için bu çerezi kullanıyoruz.Web sitemizde ve internet üzerindeki diğer web sitelerinde gezinirken size reklamlar gösterebilmemizi sağlamak için bu çerezi kullanıyoruz.